Various signs
The ultimate street signs, historical sites and house numbers
× Want to add signs? There is an app! Get it on Google Play Download on the App Store

Sign: Ness Ziona - Heritage Sites in Israel - In Herzl’s Way - 4th Station


Address:
Yitzhak Rabin/Trmag, Ness Ziona, Israel
City:
Country:
Shape:
Material:
Placement:
Click here for a map that contains other items in the area

On the sign:
סמל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
סמל מעגל תנועות הנוער הציוניות-חלוציות-מגשימות
סמל בית ראשונים
סמל משרד הראש הממשלה - המועצה הציבורית להנצחת זכרו של בנימין זאב הרצל
סמל העיר נס ציונה

בדרכו של הרצל
באוקטובר 1898 הגיעה לחופי ארץ ישראל משלחת ציונית ובראשה בנימין זאב הרצל, מייסדה של התנועה הציונית. המשלחת הוזמנה לירושלים על-ידי הקיסר הגרמני וילהלם השני. מפגש זה נחשב בעיני הרצל כצעד חשוב בדרך להשגת היתר התיישבות (צ’ארטר) מידי הסולטן העות’מאני, עבדול חמיד השני, ששלט באותם ימים על כל שטחי הארץ. בביקורם בארץ עברו הרצל וחברי המשלחת בשבעה מקומות יישוב שהשאירו בהם רושם רב.

תחנה רביעית - נס ציונה
"על פי בקשת המתיישבים עצרנו לתחנת ביניים בוואדי חנין, ישוב קטן בדרך לרחובות ... יצאנו לטיול חטוף בין בתי המתיישבים שעשו רושם טוב והעידו על ראשיתו של שגשוג כלכלי. במיוחד בלט הדבר אצל וותיק המתיישבים המקומיים, ראובן לרר. גאווה ושמחה קרנו מעיני הזוג הקשיש כאשר הציגו בפנינו את בניהם. המטעים שלהם הפכו, הודות לחריצותם ולהתמדתם, למשל לתהילה בכל היישוב. חרף התנגדותנו הוטענו על מרכבתנו כמויות עצומות של תפוזים ואתרוגים".
(מכס י. בודנהיימר)

"יש לחשוֹש שהדור הבּא לא יֵדע את הרצל בּלתי אם כּשם כּסיסמא, כּדגל, לכל היוֹתר כּאגדה נאה".
(ברל כצנלסון בתוך: "הרצל הדור")

"הנה לא נעשה שקר בנפשנו, בחשבנו כי המסע הזה נכבד הוא בעיני כל אנשי בריתנו בכל קצווי ארץ. אמנם יש לרעיון הישוב המדיני גואלים ואוהבים בכל הארצות שבני עמנו יושבים בה, ומספר האוהבים האלה הולך וגדל מיום ליום, באופן שיכולים היינו לשמוח עליו, לולא היו הרדיפות השונות ותלונות אחינו על מצבם הרע בעוזרינו לרכוש לנו את חיל הצבא הנשבע לדגלנו. ימים רבים היינו כחולמים וחבת ציון הייתה בקרבנו כחלום חזיון לילה, שלא נתברר אצלנו ולא ידענו שחרו, ועל כן יכלו מתנגדי הרעיון הקדוש על נקלה להתקומם נגדו להתעולל בו ולהשליך עליו שקוצים. היו ימים, אשר חסרנו גם האמצעים גם ההכרה הנכונה לדעת, כי בדרך הזה, ורק בדרך הזה לבדו, תוכל שאלת היהודים להיפתר. ויען כי חסרו לנו גם ההכרה גם האמצעים, רפו ידינו ולא עצרנו כוח לגשת את העבודה ולבוא לידי מעשה. דרכי התבל נודעו לנו היום יותר מאשר נודעו לאבותינו הניגשים והנענים בדורות שעברו, ובכל קנייני העת, במקצעות כל חכמה ומדע וחרשת-מעשה, שעמלנו בהם גם אנחנו, יש גם לנו חלק גדול. יכולים אנו, אף גם חובתנו היא, להשתמש בכל אלה לחפצנו, ועשה נעשה זאת."
(בנימין זאב הרצל, בתוך: "המסע לארץ הקדושה").
Photography:
Add comments, corrections, or missing information. After clicking the "Submit" button you will be taken to a page where you will be required to specify your name and email address.
Please note, you do not need to specify details about the item, these details will be automatically added


Comments:
The sign shape is rectangle but its head is designed according to the silhouette of the old building of the Gymnasia Herzliya, which serves as a logo of the Council for the Preservation of Heritage Sites in Israel

The sign is located in front of the home of Reuven Lerrer, one of the founders of Ness Ziona, mentioned in the sign in the description of Max Bodenheimer

The house and sign in front of it were photographed that day Click for a larger image

More stations in Herzl’s journey
First station: Jaffa Port Click for sign's details

Second station: Mikveh Israel Click for sign's details

Third station: Rishon LeZion Click for sign's details

Fifth Station - Rehovot Click for sign's details

Seventh Station - Jerusalem Click for sign's details

Translation of the text on the sign:
Symbol of the Council for the Preservation of Israeli Heritage Sites
Symbol of the circle of Zionist-pioneering-youthful youth movements
Bait Rishonim symbol
Prime Minister’s Office emblem - Public Council to Commemorate Benjamin Ze’ev Herzl
Ness Ziona city emblem

In Herzl’s way
In October 1898, a Zionist delegation arrived on the shores of Israel, headed by Benjamin Ze’ev Herzl, the founder of the Zionist movement. The delegation was invited to Jerusalem by German Emperor Wilhelm II. This meeting was considered by Herzl as an important step in obtaining a settlement permit (charter) from the Ottoman sultan, Abdul Hamid II, who ruled all areas of the country at that time. During their visit to Israel, Herzl and the delegation members moved to seven localities, which left a great impression on them.

Fourth Station - Ness Ziona
"At the request of the settlers, we stopped at a stopover in Wadi Hanin, a small settlement on the way to Rehovot... We took a quick stroll between the settlers’ homes, which made a good impression and signaled the beginning of economic prosperity. This was particularly evident in the veteran local settler, Reuven Lehrer. Pride and joy radiated from the elderly couple’s eyes as they presented their sons to us. Their plantations have become, thanks to their diligence and perseverance, an example and fame of the whole community. Despite our opposition, we loaded huge amounts of oranges and etrogues on our carriage. "
(Max Bodenheimer)

"It is to be feared that the next generation will not know Herzl but only as a slogan, as a flag, or mostly as a fine legend."
(Berl Katznelson in: "Herzl Generation")

"Let us not lie in our souls, thinking that this journey is honorable in the eyes of all our allies in all corners of the country. Although the idea of ​​the political settlement has redeeming and loving in all the countries our people sit in, and the number of these lovers is increasing day by day, in a way that we could rejoice in, if it wasn’t for the various persecutions and grievances of our brethren about their bad condition while helping to acquire the sworn army corps for our flag. For many days we were dreamers and Hibat Zion was among us as a dream of a night vision, which we did not realize and did not know dawn, and therefore the opponents of the holy idea could rise up against him easily and throw him thorns. There were days when we lacked the means also the right recognition to know that in this way, and only in this way alone, the question of the Jews could be solved. Knowing that we also lacked the means of recognition, relaxed our hands and had no power to approach the work and come to an action. The ways of the world have become more known to us today than the suffering of our suffering and tortured ancestors in past generations, and in all the traditions of the times, in all the professions of wisdom and science and the art of practice, which we have also labored, we also have a great part. We can, even though it is our duty, use all of these for our belongings, and we will.
(Benjamin Ze’ev Herzl, inside: "The Journey to the Holy Land").
The ultimate street signs, historical sites and house numbers

Initiating the site - Eli Zvuluny - Programming and building the site Possible Worlds Ltd. Possible Worlds Ltd. © 2019-2024

© ALL RIGHTS RESERVED - The site and its content are copyright protected. The full copyrights of the site's content belong to Eli Zvuluny. All images in the site (unless another photographer is mentioned) were taken by Eli Zvuluny that has the full copyrights on them. The use of any images or other materials included herein, in whole or part, for any purpose is expressly prohibited without the written permission of Eli Zvuluny. .