Various signs
The ultimate street signs, historical sites and house numbers
× Want to add signs? There is an app! Get it on Google Play Download on the App Store

Sign: Tel Aviv - Heritage Sites in Israel - In Herzl’s Way - Jaffa Port


Address:
Retzif HaAliya HaShniya St 24, Tel Aviv-Yafo, Israel
City:
Country:
Shape:
Material:
Placement:
Click here for a map that contains other items in the area

On the sign:
סמל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
סמל מעגל תנועות הנוער הציוניות-חלוציות-מגשימות
סמל משרד הראש הממשלה - המועצה הציבורית להנצחת זכרו של בנימין זאב הרצל
סמל העיר תל אביב

בדרכו של הרצל
באוקטובר 1898 הגיעה לחופי ארץ ישראל משלחת ציונית ובראשה בנימין זאב הרצל, מייסדה של התנועה הציונית. המשלחת הוזמנה לירושלים על-ידי הקיסר הגרמני וילהלם השני. מפגש זה נחשב בעיני הרצל כצעד חשוב בדרך להשגת היתר התיישבות (צ’ארטר) מידי הסולטן העות’מאני, עבדול חמיד השני, ששלט באותם ימים על כל שטחי הארץ. בביקורם בארץ עברו הרצל וחברי המשלחת בשבעה מקומות יישוב שהשאירו בהם רושם רב.

תחנה ראשונה - נמל יפו
"מאד המה לבנו כאשר נגלה מעל אנייתנו בבוקר שטוף-שמש אחד חוף הארץ החיוור. היה זה אחד הרגעים הפיוטיים ביותר שאף בחיים מלאים עניין אין רבים כמותם."
(בנימין זאב הרצל, בתוך: "ציונות")

... "את ד"ר הרצל רק בשעה שכבר היה מעבר מזה לבנייני החוף, בעלותו על המרכבה. כשראיתי אותו, את הדמות הגאה כדמות מלך, עם הזקן הארוך, השחור, עם העיניים היפות, שהתבוננו לאותה פנה ששם עמדה חבורת יהודים ירושלמים, החל לבי לרעוד ודמעות עלו בעייני. דמעות צצו גם בעייני היהודים הזקנים והצעירים שעמדו סביבי. כשישב עם מלוויו במרכבה ונסע - נשאו יהודים את עיניהם השמיימה ובקול רם ברכו ברכת "שהחינו".
(אלמוני בתוך: "מַלְכִי בְּצִיוֹן - ד"ר הֶרְצֵל בִנְמַל יָפוֹ")

"יש לחשוֹש שהדור הבּא לא יֵדע את הרצל בּלתי אם כּשם כּסיסמא, כּדגל, לכל היוֹתר כּאגדה נאה".
(ברל כצנלסון בתוך: "הרצל הדור")

"אבל בשאלה היהודית נתגלה משהו מופלא. התחבורה המודרנית, המקרבת כל כך את העמים זה לזה הרעה את מצבם המדיני והחברתי של היהודים, בשעה שהגבירה את עוצמתם הכלכלית, או מוטב שנאמר הכספית. היהודי נעשה בלתי-יציב יותר, ומשום כך גם אומלל ושנוא יותר, ממה שהיה מעולם. כלום ידוע בעולם, אילו "נדידות-עמים" עברו היהודים בעשרים השנים האחרונות? מדובר כאן בתנועה של המונים שלעומתה לא היה חילוף-המקומות של שבטים מרובים בראשית ימי-הביניים אלא משחק ילדים בלבד. ממאורות-העוני האיומות שבמזרח אירופה מתפרצים זה עשרים שנה מאות-אלפי בני אדם מיואשים כדי לבקש להם במקומות אחרים פת לחם וקרטוב של חופש. איזה אדם, שאינו נושא בחזהו לב-אבן, יוכל להתבונן בלא זעזוע עמוק בנדידה הזאת מן הצרה האחת אל הצרה האחרת" ...?
Photography:
Add comments, corrections, or missing information. After clicking the "Submit" button you will be taken to a page where you will be required to specify your name and email address.
Please note, you do not need to specify details about the item, these details will be automatically added


Comments:
The sign shape is square but its head is designed according to the silhouette of the old building of the Gymnasia Herzliya, which serves as a logo of the Council for the Preservation of Heritage Sites in Israel

The building in the Jaffa port on which the sign is posted was taken that day Click for a larger image

More stations in Herzl’s journey:
Second station: Mikveh Israel Click for sign's details

Third station: Rishon LeZion Click for sign's details

Fourth Station - Ness Ziona Click for sign's details

Fifth Station - Rehovot Click for sign's details

Seventh Station - Jerusalem Click for sign's details

Translation of the text on the sign:
Symbol of the Council for the Preservation of Israeli Heritage Sites
Symbol of the circle of Zionist-pioneering-youthful youth movements
Prime Minister’s Office emblem - Public Council to Commemorate Benjamin Ze’ev Herzl
Tel Aviv city emblem

In Herzl’s way
In October 1898, a Zionist delegation arrived on the shores of Israel, headed by Benjamin Ze’ev Herzl, the founder of the Zionist movement. The delegation was invited to Jerusalem by German Emperor Wilhelm II. This meeting was considered by Herzl as an important step in obtaining a settlement permit (charter) from the Ottoman sultan, Abdul Hamid II, who ruled all areas of the country at that time. During their visit to Israel, Herzl and the delegation members moved to seven localities, which left a great impression on them.

First Station - Jaffa Port
"It was very shocking to us when we discovered one sunny morning off the pale land of our ship on a sunny morning. It was one of the most poetic moments that, in life full of interest, there are not many like them."
(Benjamin Ze’ev Herzl, inside: "Zionism")

... "Dr. Herzl only when it was already beyond the coastal buildings, owning the carriage. When I saw him, the proud figure as king, with the long, black beard, with the beautiful eyes, watching the same face where a group of Jerusalem Jews stood, my heart began to tremble and tears came to my eyes. Tears also sprang up in the eyes of the old and young Jews standing around me. As he sat with his companions in the carriage and traveled - Jews looked up to heavenly and loudly greeted the "we have lived" blessing.
(Anonymous inside: "My kind in Zion - Dr. Herzl at Jaffa Port")

"It is to be feared that the next generation will not know Herzl but only as a slogan, as a flag, or mostly as a fine legend."
(Berl Katznelson in: "Herzl Generation")

"But the Jewish question reveals something wonderful. Modern transportation, which brings the nations so close to each other, has worsened the political and social situation of the Jews, while increasing their economic strength, or better said monetarily. The Jew became more unstable and, therefore, more miserable and hated. than it ever was, what "peoples" did the Jews have been in the last twenty years? This is a mass movement, for which there was not the exchange of multiple tribes in the early Middle Ages, but only children’s play. For decades, hundreds of thousands of people have been in despair for asking for bread and a piece of freedom. What kind of person, non-heart-stone chest, could observe without profound shock that migration from trouble to trouble "...?
The ultimate street signs, historical sites and house numbers

Initiating the site - Eli Zvuluny - Programming and building the site Possible Worlds Ltd. Possible Worlds Ltd. © 2019-2024

© ALL RIGHTS RESERVED - The site and its content are copyright protected. The full copyrights of the site's content belong to Eli Zvuluny. All images in the site (unless another photographer is mentioned) were taken by Eli Zvuluny that has the full copyrights on them. The use of any images or other materials included herein, in whole or part, for any purpose is expressly prohibited without the written permission of Eli Zvuluny. .