Various signs
The ultimate street signs, historical sites and house numbers
× Want to add signs? There is an app! Get it on Google Play Download on the App Store

Sign: Rehovot - Heritage Sites in Israel - In Herzl’s Way - 5th Station

Address:
Ya’akov St 3, Rehovot, Israel
City:
Country:
Shape:
Material:
Placement:
Click here for a map that contains other items in the area

On the sign:
סמל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
סמל מיתוג של העיר רחובות - רחובות עיר המדע והתרבות
סמל משרד התרבות והספורט
סמל משרד ירושלים ומורשת
סמל מעגל תנועות הנוער הציוניות-חלוציות-מגשימות

בדרכו של הרצל
באוקטובר 1898 הגיעה לחופי ארץ ישראל משלחת ציונית ובראשה בנימין זאב הרצל, מייסדה של התנועה הציונית. המשלחת הוזמנה לירושלים על-ידי הקיסר הגרמני וילהלם השני. מפגש זה נחשב בעיני הרצל כצעד חשוב בדרך להשגת היתר התיישבות (צ’ארטר) מידי הסולטן העות’מאני, עבדול חמיד השני, ששלט באותם ימים על כל שטחי הארץ. בביקורם בארץ עברו הרצל וחברי המשלחת בשבעה מקומות יישוב שהשאירו בהם רושם רב.

תחנה חמישית - רחובות
"מהלך שעה מראשון לציון שוכנת רחובות, מושבה שנוסדה על ידי אגודות התיישבות רוסיות באמצעים דלים... כבר עכשיו יש להם דבר אחד: כבוד אדם. אילו ביקשתם לעשות מושבות נוסח ראשון, צריכים הייתם לאוצרות קורח; בשביל לעשות מושבות נוסח רחובות, די שתשמיעו את קריאת העם, שתאמרו לאנשים: למען רעיון אתם נלחמים על האדמה הזאת."
(בנימין זאב הרצל, בתוך: כתבים)

[תמונה: הרצל ברחובות בשנת 1898]

שיש לחשוש שהדור הבא לא יֵדע את הרצל בּלתי אם כּשם, כּסיסמא, כּדגל, לכל היוֹתר כּאגדה נאה.
(ברל כצנלסון בתוך: הרצל לדור)

החברה החדשה " קונגרס נכבד !
"לא התאספנו כאן כדי לבחור בראש מדינה, שכן אנחנו לא מדינה. אנחנו קהילה - קהילה מאורגנת בצורה חדשה אמנם, אבל בעלי ייעוד עתיק שמופיע כבר בספר מלכים הראשון. נאמר שם שישראל ויהודה ישכנו לבטח, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, מדן ועד באר שבע.
למעשה, אנחנו חברה שיתופית גדולה, שבתוכה אגודות שיתופיות יותר קטנות, בעלות מטרות מוגדרות. הקונגרס הזה שלנו, במהותו, אינו אלא האסיפה הכללית של החברה השיתופית הקרויה בשם החברה החדשה. עם זאת, אנחנו מרגישים שמדובר כאן ביותר מאשר אינטרסים חומריים טהורים. אנחנו נוטעים גנים ומקימים בתי ספר, דואגים לשימושיות ולתועלת של הדברים, אבל גם לחוכמתם וליופיים. גם בחשיבותם אנחנו מכירים. אנחנו מאמינים שאידיאל נושא עמו יתרונות גדולים ומועילים ביותר לקהילה של בני אדם, ואף נאמר בגלוי שחברה אינה יכולה להתקיים בלעדיו. האידיאל הוא שמוביל אותה. גם את האמת הזאת לא גילינו, היא עתיקה בימי העולם. כשם שהלחם והמים חיוניים ליחיד, כך האידיאל חיוני לחברה. הציונות שלנו, שהביאה אותנו לכאן ועתידה להעלות אותנו לפסגות תרבות חדשות ולא מוכרות, היא אידיאל אינסופי."
(בנימין זאב הרצל, מתוך ספרו האוטופי: אלטנוילנד)
Photography:
Add comments, corrections, or missing information. After clicking the "Submit" button you will be taken to a page where you will be required to specify your name and email address.
Please note, you do not need to specify details about the item, these details will be automatically added


Comments:
The sign shape is rectangle but its head is designed according to the silhouette of the old building of the Gymnasia Herzliya, which serves as a logo of the Council for the Preservation of Heritage Sites in Israel

The sign was inaugurated two days before it was photographed

The next photo taken that day shows the sign in full Click for a larger image

More stations in Herzl’s journey
First station: Jaffa Port Click for sign's details

Second station: Mikveh Israel Click for sign's details

Third station: Rishon LeZion Click for sign's details

Fourth station: Ness Ziona Click for sign's details

Seventh Station - Jerusalem Click for sign's details

Translation of the text on the sign:
Symbol of the Council for the Preservation of Israeli Heritage Sites
Branding symbol of the city of Rehovot - the streets of the city of science and culture
Symbol of the Ministry of Culture and Sports
Emblem of the Ministry of Jerusalem and Heritage
Symbol of the circle of Zionist-pioneering-youthful youth movements

In Herzl’s way
In October 1898, a Zionist delegation arrived on the shores of Israel, headed by Benjamin Ze’ev Herzl, the founder of the Zionist movement. The delegation was invited to Jerusalem by German Emperor Wilhelm II. This meeting was considered by Herzl as an important step in obtaining a settlement permit (charter) from the Ottoman sultan, Abdul Hamid II, who ruled all areas of the country at that time. During their visit to Israel, Herzl and the delegation members moved to seven localities, which left a great impression on them.

Fifth Station - Rehovot
"An hour’s walk from Rishon Lezion is Rehovot, a colony founded by Russian settlement associations by meager means ... They already have one thing in mind: human dignity.
If you wanted to make Rishon Lezion-style colonies, you would need Korah’s treasures; In order to make colonies the style of the Rehovot colony, it is enough to make the people cry out, to say to the people: For the sake of an idea you are fighting for this land. "
(Benjamin Zeev Herzl, in: Reports)

[Photo: Herzl in the Rehovot colony in 1898]

It is to be feared that the next generation did not know Herzl only as a name, as a slogan, as a flag, at most as a handsome legend.
(Berl Katznelson in: Herzl for the Generation)

The new society "Dear Congress!
"We did not gather here to elect a head of state, since we are not a state. We are a community - a community organized in a new way, but with an ancient vocation that already appears in the first book of Kings. A man under his vine and under his fig tree, from Dan to Beersheba.
In fact, we are a large cooperative society, within which smaller cooperative societies, with definite goals. This Congress of ours, in essence, is nothing but the General Assembly of the Cooperative Society called the New Society. However, we feel that this is more than pure material interests. We plant gardens and establish schools, taking care of the usefulness of things, but also their wisdom and beauty. We also recognize their importance. We believe that an ideal carries with it great and very beneficial benefits to the community of human beings, and it has even been openly stated that a society cannot exist without it. It is the ideal that leads it. We have not discovered this truth either, it is ancient in the days of the world. Just as bread and water are essential to the individual, so the ideal is essential to society. "Our Zionism, which has brought us here and is about to take us to new and unfamiliar cultural heights, is an endless ideal."
(Benjamin Zeev Herzl, from his utopian book: Altneuland (The Old New Land))
The ultimate street signs, historical sites and house numbers

Initiating the site - Eli Zvuluny - Programming and building the site Possible Worlds Ltd. Possible Worlds Ltd. © 2019-2024

© ALL RIGHTS RESERVED - The site and its content are copyright protected. The full copyrights of the site's content belong to Eli Zvuluny. All images in the site (unless another photographer is mentioned) were taken by Eli Zvuluny that has the full copyrights on them. The use of any images or other materials included herein, in whole or part, for any purpose is expressly prohibited without the written permission of Eli Zvuluny. .