Various signs
The ultimate street signs, historical sites and house numbers site
× Want to add signs? There is an app! Get it on Google Play Download on the App Store

Sign: Ramat Gan - Open Exhibition - "The Old Man"

Address:
Moshe Sharet St 38, Ramat Gan, Israel
City:
Country:
Shape:
Material:
Placement:
Click here for a map that contains other items in the area

On the sign:
סמל העיר רמת גן

"הזקן"
זה האיש ואין בִּלתו
דוד בן-גוריון, ראש ממשלתה הראשון של מדינת ישראל, נחשב לאחד מעשרת המנהיגים המשפיעים בעולם ששינו את פני ההיסטוריה בעת החדשה.
בן-גוריון נולד בפולין ב-1886. בשנת 1900 הקים את אגודת "עזרא" שהכשירה את חבריה לקראת העליה לארץ ישראל. בשנת 1904 עבר דוד בן-גוריון לוורשה והתפרנס מהוראה. הצטרף למפלגת "פועלי ציון" ונאסר פעמיים עקב פעילות חתרנית וציונית.
בשנת 1906 עלה ארצה. שנים עבד כחקלאי והתמסר לפעילות פוליטית ציונית. למד משפטים בתורכיה וייסד את תנועת "החלוץ" בעת שארץ-ישראל היתה תחת השלטון העותומנאי.
ב-1917 נשא לאישה את פולה, אחות במקצועה. בעקבות הצהרת בלפור באותה שנה וכיבוש ארץ-ישראל על ידי הבריטים, חתר בן-גוריון בנחישות להקמת "הגדודים העבריים".
בראשית שנות העשרים היה לאחד המנהיגים הבולטים של היישוב כשהתמנה למזכיר הכללי של ההסתדרות. בשנת 1935 נבחר ליו"ר הנהלת הסוכנות היהודית, שנחשב לתפקיד הרם ביותר.
בפרוץ מלחמת העולם השנייה תמך ועודד את הציבור להתנדב לצבא הבריטי והיה ממקימי "הבריגדה היהודית".
באותה עת הוא טס לא פעם לבריטניה וארה"ב לדון עם מנהיגי היהדות ומניגי העולם על הצלת היהודים, המלחמה בנאצים והגשמת החזון הציוני - הקמת מדינת ישראל.

בשנת 1947 נבחר בן-גוריון ליו"ר מנהלת העם והוביל את המאבק על "תוכנית החלוקה" - חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות, עליה הוחלט בכ"ט בנובמבר.
ב-14 במאי 1948, ה’ באייר תש"ח, קרא את מגילת העצמאות בטקס ההכרזה על הקמת המדינה והיה ראשון החותמים עליה. התמנה לראש הממשלה ולשר הביטחון בממשלה הזמנית.
בן-גוריון ניהל את המערכה על עצמאות המדינה, ולקח עליו את ההחלטות האמיצות והגורליות שהיו למדינת ישראל מאז ועד היום זמן מלחמה, עם אובדן של כששת אלפים לוחמים במערכה עקובה מדם, שסללה את הדרך לנצחון במלחמת השחרור ולחתימה על הסכם שביתת הנשק ב-1949.
הקמת צבא הגנה לישראל היתה מפעל חייו ולהיות עם חופשי בארצנו היתה משאת נפשו ושל כל נפש יהודי באשר הוא.
מהקיר הזה, מצדיעים ומודים לך מיליוני יהודים גאים וחופשיים בארצם. לתפארת מדינת ישראל.

דוד בן-גוריון. פלונסק פולקין 1886 - שדה בוקר 1973.

שדה בוקר, 30.11.54
למר זאב אלתגר - שלום רב,
ארשה לי לציין ימי היותי אורחה של רמת-גן בביתו של בר מז’רנו בימים הגורליים של מלחמת הקוממיות.
על הגבעה ברמת-גן נתרכז בתקופה המכרעת המאמץ הצבאי, והשונא, כאילו ידע על כך, ריכז התקפותיו האוויריות במשך ימים רצופים על גבעה זו - וגם נפצעו לא מעטים מעובדי המטה ואחרים גם נפלו חלל. אולם העבודה בגבעה לא נפסקה אף לרגע, לא ביום ולא בלילה; ואין ספק שהסביבה היפה שטופת העצים העבודים ורבת-החן הוסיפו מהשראתה המעודדת והמרעננת.
לעולם אזכור חסד רמת-גן מהימים ההם וראש עיריתה הנאמן והבלתי נאלה.
דוד בן-גוריון

[תמונה]
בן גוריון וקריניצי יוצאים מבית העירייה ברמת-גן, צלם: פין חיים

בית קריניצי
בית העיר רמת-גן
Photography:
Add comments, corrections, or missing information. After clicking the "Submit" button you will be taken to a page where you will be required to specify your name and email address.
Please note, you do not need to specify details about the item, these details will be automatically added


Comments:
Picture from the open exhibition at the Abraham Garden, an exhibition commemorating the history of the city of Ramat Gan.
The exhibition is located on the wall of the amphitheater, in the Abraham Garden.

In the next photo taken that day, the exhibit is displayed and topped by Shlomo Katz’s Sgraffito Click for a larger image

Translation of the text on the sign:
Ramat Gan city symbol

"The Old Man"
This is the man and there is no other man
David Ben-Gurion, the first Prime Minister of the State of Israel, is considered one of the ten most influential leaders in the world who changed the face of history in modern times.
Ben-Gurion was born in Poland in 1886. In 1900, he founded the Ezra Association, which trained its members for immigration to Eretz Israel. In 1904, David Ben-Gurion moved to Warsaw and made a living from teaching. He joined the Poalei Zion party and was twice arrested for subversive and Zionist activities.
In 1906 he immigrated to Israel. For years he worked as a farmer and devoted himself to Zionist political activity. He studied law in Turkey and founded the HaHalutz movement while Israel was under Ottoman rule.
In 1917 he married Paula, a nurse by profession. Following the Balfour Declaration that year and the British conquest of Israel, Ben-Gurion resolutely sought the establishment of the "Hebrew Battalions."
In the early 1920s, he became one of the prominent leaders of the settlement when he was appointed secretary general of the Histadrut. In 1935 he was elected chairman of the board of the Jewish Agency, which is considered the highest position.
At the outbreak of World War II he supported and encouraged the public to volunteer for the British Army and was one of the founders of the "Jewish Brigade".
At that time he often flew to Britain and the United States to discuss with Jewish and world leaders the rescue of the Jews, the war against the Nazis and the fulfillment of the Zionist vision - the establishment of the State of Israel.

In 1947, Ben-Gurion was elected chairman of the People’s Administration and led the struggle for the "partition plan" - the division of the Land of Israel into two states, which was decided on November 29.
On May 14, 1948, he read the Declaration of Independence at the declaration ceremony of the establishment of the state and was the first to sign it. He was appointed Prime Minister and Minister of Defense in the Provisional Government.
Ben-Gurion led the campaign for state independence, taking on the courageous and fateful decisions the State of Israel has had since time of war, with the loss of some 6,000 combatants in a bloody campaign that paved the way for victory in the War of Independence and the signing of the 1949 armistice agreement.
The establishment of the Israel Defense Forces was the enterprise of his life and to be a free people in our country was his desire and the desire of every Jew and soul.
From this wall, millions of proud and free Jews in their country salute and thank you. To the glory of the State of Israel.

David Ben Gurion. Plonsk Polkin 1886 - Sde Boker 1973.

Sde Boker, 30.11.54
To Mr. Zeev Altgar - Hello,
Let me mark my days as a guest of Ramat Gan at the house of Bar Mazerno in the fateful days of the War of Independence.
On the hill in Ramat Gan, the military effort was concentrated during the crucial period, and the hater, as if he knew about it, concentrated his airstrikes on this hill for several days - and quite a few staff members were injured and others also fell. But the work on the hill did not stop even for a moment, neither by day nor by night; And there is no doubt that the beautiful environment full of trees and graceful trees added to its encouraging and refreshing inspiration.
I will always remember the kindness of Ramat Gan from those days and its faithful and indefatigable mayor
David Ben Gurion

[Image]
Ben-Gurion and Krinitzi leave the city hall in Ramat Gan, photographer: Pin Haim

Krinitzi House
Ramat Gan City House




The ultimate street signs, historical sites and house numbers site

Initiating the site - Eli Zvuluny - Programming and building the site Possible Worlds Ltd. Possible Worlds Ltd. © 2019-2024

© ALL RIGHTS RESERVED - The site and its content are copyright protected. The full copyrights of the site's content belong to Eli Zvuluny. All images in the site (unless another photographer is mentioned) were taken by Eli Zvuluny that has the full copyrights on them. The use of any images or other materials included herein, in whole or part, for any purpose is expressly prohibited without the written permission of Eli Zvuluny. .